Rozwój poprzez przejęcia

Szybszy wzrost dzięki przejęciom

Zakup przedsiębiorstwa może wzmocnić Państwa pozycję na rynku, zapewnić dostęp do nowych technologii oraz ułatwić ekspansję na inne rynki zagraniczne. W przypadku osiągnięcia sukcesu jest to lepszy i szybszy sposób na rozwój niż w wyniku własnego organicznego wzrostu. Zasada ta sprawdza się w szczególności, gdy dokonamy pomyślnego przejęcia atrakcyjnej firmy konkurencyjnej.

Prawidłowa ocena potencjału

Nie można jednak lekceważyć ryzyk związanych z zakupem innego przedsiębiorstwa. Niepowodzenia z ostatnich lat, w tym tzw. “Mega-Deals”, pokazały to bardzo dobitnie. Wielkość przedsiębiorstwa nie powinna być jedyną motywacją do przeprowadzenia akwizycji. Decydującym kryterium musi być możliwy do uzyskania dodatkowy potencjał przychodów.

Inteligentne inwestowanie

W celu prawidłowej oceny korzyści danego przejęcia, należy przed przystąpieniem do transakcji odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Jakie przedsiębiorstwo należy/można nabyć?
 • Jakie przychody można dzięki temu uzyskać?
 • Ile wynosi cena zakupu?
 • Jak można sfinansować zakup?

Odpowiedź na te pytania możliwa jest dopiero po przeprowadzeniu kompleksowych badań, analiz i kalkulacji.

Program skrojony na miarę

Możemy Państwu pomóc przy identyfikacji i nabyciu właściwego celu akwizycji. W zależności od sformułowanych zadań opracujemy dla Państwa program skrojony na miarę. Do głównych obszarów naszej działalności należą:

 • Planowanie strategii akwizycji
 • Poszukiwanie i kontaktowanie się z podmiotami docelowymi
 • Analiza ogólna i szczegółowa przedmiotu zakupu
 • Przeprowadzenie due diligence
 • Określenie wartości przedsiębiorstwa
 • Koordynacja i moderacja negocjacji w sprawie zakupu
 • Zapewnienie finansowania zakupu
 • Wsparcie przy formułowaniu umów
Ukierunkowane poszukiwania

Dzięki naszym metodom badawczym i odpowiednim kontaktom w kraju i za granicą możemy Państwu w krótkim czasie przedstawić potencjalne obiekty zakupu. Na Państwa życzenie będziemy Państwa wspierać aż do pomyślnego zakończenia transakcji.

Nasze doświadczenie

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu transakcji. Oferujemy Państwu pomoc bazującą na rozległej znajomości rynku i przeprowadzaniu dokładnych analiz. Specjalizujemy się szczególnie w transakcjach międzynarodowych w małej i średniej skali. Nasi doradcy dysponują doświadczeniem w prowadzeniu negocjacji z zagranicznymi podmiotami. Dodatkowo oferujemy możliwość sporządzenia merytorycznej ekspertyzy we wszystkich aspektach finansowania przedsiębiorstwa.

Sprzedaż firmy

Długoterminowe zabezpieczenie sukcesu

Uregulowanie sukcesji jest dla przedsiębiorcy dużym wyzwaniem. W ten sposób zabezpiecza on sukces swojego przedsiębiorstwa i przygotowuje się do przejścia na emeryturę. Sprzedaż przedsiębiorstwa jest przy tym jedną z możliwych opcji. W niektórych przypadkach możliwe jest wyznaczenie następcy z grona własnej rodziny. Alternatywą do tego jest powołanie nowego zarządu – wówczas przedsiębiorca będzie mógł się skupić na roli doradcy.

Pojawiające się pytania

To, która droga uregulowania sukcesji jest tą właściwą, zależy od indywidualnej sytuacji oraz osobistych celów właściciela przedsiębiorstwa. Aby podjąć możliwie najlepszą decyzję, należy odpowiedzieć sobie na wiele pytań:

 • Kiedy jest najlepszy czas na przejęcie?
 • Kto może przejąć odpowiedzialność?
 • Czy następcy sprostają zadaniu?
 • Jakie byłyby ewentualne przychody ze sprzedaży?
 • Jak mogłyby wyglądać zapisy umowne?
 • Jakie aspekty podatkowe należy uwzględnić?
 • Jak zareagują klienci i pracownicy?
Znalezienie właściwej drogi

Pragniemy zaoferować Państwu naszą pomoc w odpowiedzi na wszystkie te pytania. Na podstawie naszych doświadczeń wiemy, jak istotne jest rozważenie różnych rozwiązań uregulowania sukcesji. Należy wyważyć wszystkie zalety i wady poszczególnych wariantów oraz ocenić szanse na pomyślną realizację przedsięwzięcia. Niezależnie od tego, na którą drogę się Państwo zdecydują, będziemy Państwa w sposób profesjonalny i kompleksowy wspierać.

Profesjonalne postępowanie

Na podstawie analizy dotychczas zrealizowanych przez nas zleceń, pogrupowaliśmy nasze działania w następujące obszary:

 • Opracowanie różnych modeli sukcesji
 • Poszukiwanie i kontaktowanie się z kandydatami do sukcesji
 • Określenie wartości przedsiębiorstwa
 • Sporządzanie ofert sprzedaży
 • Poszukiwanie i kontaktowanie się z podmiotami zainteresowanymi zakupem
 • Nadzór nad sporządzaniem due diligence
 • Prowadzenie zgromadzeń wspólników
 • Koordynacja i moderacja rozmów w sprawie sprzedaży
 • Wsparcie przy opracowaniu umowy
DRICON – Państwa niezależny partner

Nasi doświadczeni doradcy są idealnymi partnerami do rozmowy i doradcami w sprawie sukcesji, będącej przedmiotem Państwa zainteresowania. Niezależność firmy DRICON jest tu dużą przewagą. Działamy w sposób bardzo dyskretny i traktujemy wszystkie informacje nadzwyczaj poufnie.

Nasze doświadczenia i kontakty mogą Państwu pomóc

DRICON dysponuje dobrymi kontaktami z licznymi przedsiębiorstwami, bankami i inwestorami. Sytuacja ta stwarza nam doskonałą możliwość znalezienia dla Państwa odpowiednich kandydatów do objęcia sukcesji lub podmiotów zainteresowanych kupnem przedsiębiorstwa. Oferujemy Państwu nasze wsparcie także w przypadku konieczności sfinansowania transakcji zakupu lub modelu MBO/MBI. Podczas niezobowiązującej rozmowy z przyjemnością dowiemy się, jak możemy Państwu pomóc.

Konsolidacja

Konsolidacja w drodze sprzedaży

Za gotowością do sprzedaży pionów biznesowych, udziałów w przedsiębiorstwach lub całych spółek córek stoją gospodarcze motywy i decyzje. Jednym z takich motywów jest zamiar pozbycia się działalności biznesowej przynoszącej straty. Również współpraca z partnerami w ramach joint-venture zostaje często zakończona w drodze zbycia udziałów.

Koncentracja na głównej działalności

W pozostałych przypadkach plany sprzedaży wynikają z koncepcji strategicznych: Gdy przedsiębiorstwa na nowo definiują swoje długoterminowe cele, pewne obszary biznesowe lub udziały w przedsięwzięciach mogą stracić na znaczeniu. Sprzedaż jest wówczas konsekwencją nowej koncepcji strategicznej.

Dodatkowe efekty płynności finansowej

Sprzedaż wzmacnia z reguły kondycję finansową dotychczasowego właściciela. Przyczyniają się do tego przychody ze sprzedaży, które wpływają bezpośrednio na poprawienie jego płynności finansowej. W przypadku sprzedaży jednostek przynoszących straty pojawia się dodatkowy efekt: Bieżące straty spółki córki nie obciążają już wyniku i płynności finansowej spółki macierzystej. W ten sposób transakcje sprzedaży mogą wnieść dla konsolidacji przedsiębiorstwa dodatkową wartość.

Przygotowanie jest niezbędne

Aby przeprowadzić korzystną transakcję sprzedaży, należy zdefiniować obiekt sprzedaży i odpowiednio przygotować go do transakcji. W przypadku, gdy obiekt jest spółką córką działającą na rynku w sposób samodzielny, nie jest to trudne. W przypadku pionów biznesowych lub spółek silnie ze sobą zintegrowanych, przed rozpoczęciem właściwego procesu sprzedaży należy poczynić istotne przygotowania.

Profesjonalne podejście

Spółka DRICON opracowała ofertę doradztwa obejmującą wszystkie aspekty zbywania działalności biznesowej. Wspieramy naszych klientów zarówno w trakcie realizacji całego procesu, jak i na poszczególnych etapach projektu:

 • Analiza strategicznych opcji zbycia
 • Wydzielenie obiektów sprzedaży
 • Określenie wartości przedsiębiorstwa
 • Sporządzenie oferty sprzedaży
 • Poszukiwanie i kontakt z potencjalnymi kupcami
 • Nadzór nad sporządzeniem due diligence
 • Koordynacja i prowadzenie negocjacji
 • Wsparcie przy konstruowaniu umowy
Znaleźć inwestora

Rezultat transakcji sprzedaży zależy od osób przeprowadzających transakcję oraz od sposobu postępowania. Nasi doradcy mają doświadczenie w kontaktowaniu się z potencjalnymi kupcami i prowadzeniu negocjacji. Utrzymujemy dobre kontakty z dużą liczbą przedsiębiorstw oraz z potencjalnymi inwestorami. Dzięki naszym dobrym kontaktom z bankami i funduszami inwestycyjnymi z łatwością nawiązujemy również kontakt z potencjalnymi inwestorami działającymi w skali międzynarodowej.

Dyskretnie i z wyczuciem

Nasi doradcy działają dyskretnie i z dużym wyczuciem. Dzięki temu nasi klienci nie mają powodów do irytacji. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego jednostki jest procesem związanym z dużymi nakładami, który wymaga profesjonalnego podejścia. Tylko w ten sposób możliwe jest uzyskanie wysokich przychodów ze sprzedaży. Podczas niezobowiązującej rozmowy z przyjemnością sprawdzimy, jak możemy Państwu pomóc.

MBO/MBI

Realizować własne marzenia

Menedżerowie odnoszący sukcesy coraz częściej rezygnują z klasycznej kariery. Decydują się na działalność przedsiębiorcy prowadzoną na własną odpowiedzialność. Transakcje typu Management Buy-Out (MBO) lub Management Buy-In (MBI) stwarzają do tego atrakcyjne możliwości. W przypadku transakcji MBO menedżerowie nabywają kontrolny pakiet udziałów lub akcji dotychczasowego pracodawcy, podczas gdy w przypadku transakcji MBI wykupu dokonuje obce przedsiębiorstwo.

Dostępne są dobre oferty

Szanse na przeprowadzenie transakcji MBO/MBI są duże. W wielu interesujących przedsiębiorstwach spodziewane są zmiany stosunków właścicielskich. Dwa czynniki są przy tym decydujące: zmiana generacyjna w średnich przedsiębiorstwach rodzinnych oraz koncentracja międzynarodowych koncernów na ich głównej działalności. Transakcje MBO i MBI sprawdziły się w przypadkach uregulowania sukcesji w przedsiębiorstwach oraz wyłączenia i usamodzielnienia części danego przedsiębiorstwa.

Finansowanie – będące często dużą przeszkodą

Planowanie i przeprowadzanie transakcji MBO lub MBI jest skomplikowane i wymaga specjalistycznej wiedzy. Dotyczy to w szczególności zapewnienia finansowania. Przeprowadzana najczęściej transakcja kupna całego przedsiębiorstwa realizowana jest zwykle w drodze finansowania mieszanego. Do źródeł finansowania mieszanego należą, oprócz kapitału kadry zarządzającej, kredyty bankowe oraz kapitał funduszy inwestycyjnych. Aby przekonać inwestorów do sfinansowania transakcji, niezbędne jest opracowanie dobrej koncepcji oraz skuteczne jej wynegocjowanie.

Postępowanie

W celu skutecznego przeprowadzenia transakcji MBO/MBI, niezbędne jest profesjonalne podejście. Chętnie Państwu pomożemy przy realizacji następujących działań:

 • Poszukiwanie obiektów będących przedmiotem kupna
 • Analiza i wycena przedsiębiorstw
 • Sporządzanie koncepcji przejęcia
 • Przeprowadzanie due diligence
 • Sporządzanie zintegrowanych planów biznesowych
 • Strukturyzacja modeli finansowania
 • Kontakt z jednostkami finansującymi
 • Koordynacja i prowadzenie negocjacji
 • Wsparcie przy konstruowaniu umów
Państwa wyjątkowy partner

Wspieramy Państwo zarówno podczas realizacji całego procesu MBO/MBI, jak również na poszczególnych etapach projektu. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu przeprowadzenia niezobowiązującej rozmowy. To, że jesteśmy dla Państwa idealnym partnerem wynika z konkretnej przesłanki: Spółka DRICON jest również rezultatem skutecznego wyodrębnienia jednostki z koncernu Dresdner Bank z udziałem kadry zarządzającej.

Formularz kontaktowy