Wspieramy firmy w prowadzeniu działalności w skali międzynarodowej. Przede wszystkim wspieramy klientów przy wkraczaniu na nowe rynki, a także pomagamy przy rozpoczęciu działalności produkcyjnej za granicą.

Ekspansja międzynarodowa opiera się często na rozwoju zewnętrznym w postaci nabycia firmy lub współpracy z firmami w kraju docelowym. Projekty tego typu są przygotowane i realizowane przez naszych specjalistów z działu fuzji i przejęć.

Trzecim obszarem naszej działalności jest doradztwo firm w sytuacjach kryzysowych. Również tutaj znaczącą rolę odgrywają globalne kompetencje. Często znaczącej poprawy wymaga np. internacjonalizacja procesów zaopatrzenia i dystrybucji. Była przynależność firmy DRICON do dzisiejszego banku Commerzbank, a tym samym dostęp do instytucji finansujących, wpływa szczególnie korzystnie na działalność firmy w zakresie finansowania przedsiębiorstw.

PRZEMIERZAJ WSPÓLNĄ DROGĄ Z DRICON

“Największe rzeczy nie dokonują się pod wpływem impulsu, ale w wyniku połączenia ciągu małych elementów.” Vincent van Gogh (holenderski malarz 1853-1890)

Kierowanie firmą, by odnosiła sukcesy, oznacza podejmowanie właściwych decyzji dotyczących sposobów wykorzystywania zasobów firmy.

DRICON Managing Consultants doradza przedsiębiorstwom w tworzeniu strategii i przekształcaniu pomysłów w trwałą przewagę konkurencyjną. Skupiamy się na projektach o charakterze międzynarodowym. Posiadamy doświadczenie w identyfikowaniu kluczowych czynników sukcesu oraz w osiąganiu sukcesu w działaniach.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i naszymi usługami.

Formularz kontaktowy