ZAKRES USŁUG

KOMPETENCJE POPRZEZ SPECJALIZACJĘ

Największe wyzwania dla firm wynikają dzisiaj ze zwiększonej konkurencji międzynarodowej i zmian na światowych rynkach finansowych. Szczególna siła DRICON specjalizuje się w tych kwestiach. Mamy strukturę naszych działań zawarliśmy w trzech obszarach kompetencyjnych internacjonalizacji, fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. W ten sposób klienci otrzymują optymalną poradę.

WIODĄCE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE INTERNACJONALIZACJI

W międzynarodowym biznesie powstać dla każdej firmy powstają ogromne możliwości. Aby stać się beneficjentem rozwoju, wymagane jest doświadczenie i wiedza międzynarodowa. Nasi konsultanci zrealizowali w ostatnich latach ponad 500 projektów na całym świecie. Dotyczyły one obszarów strategii, finansów, organizacji i marketingu. Od wczesnych lat 90., nasz zespół wspiera klientów w krajach transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej i Chinach.

KUPNO I SPRZEDAŻ FIRM TRANSGRANICZNYCH

Strategiczna orientacja konkurencyjna może wymagać zakupu lub sprzedaży aktywów. Typowe objawy to wejście na nowe rynki, konsolidację działalności gospodarczej, lub restrukturyzacja obecnych przedsięwzięć. DRICON z powodzeniem doradza od wielu lat, kupującym i sprzedającym na wszystkich etapach transakcji. Nasza międzynarodowa sieć i profesjonalne podejście są gwarancją udanych fuzji i przejęć.

REALIZACJI OPERACJI NAPRAWCZY

Dzięki temu, że firma DRICON wywodzi się z bankowości posiada specjalistyczną wiedzę we wszystkich aspektach restrukturyzacji i zmian. Nasi konsultanci diagnozują wszystkie obszary funkcjonalne w firmie rozwijają indywidualne koncepcje naprawcze i pomagają przywrócić zrównoważony rozwój. Używamy krajowych i międzynarodowych źródeł finansowania. W realizacji wszystkich działań restrukturyzacyjnych możemy przejąć odpowiedzialność operacyjną.

Internacjonalizacja

Wspieramy firmy w prowadzeniu działalności w skali międzynarodowej. Przede wszystkim wspieramy klientów przy wkraczaniu na nowe rynki, a także pomagamy przy rozpoczęciu działalności produkcyjnej za granicą.

FUZJE I PRZEJĘCIA

Ekspansja międzynarodowa opiera się często na rozwoju zewnętrznym w postaci nabycia firmy lub współpracy z firmami w kraju docelowym. Projekty tego typu są przygotowane i realizowane przez naszych specjalistów z działu fuzji i przejęć.

Restrukturyzacja

Trzecim obszarem naszej działalności jest doradztwo firm w sytuacjach kryzysowych. Również tutaj znaczącą rolę odgrywają globalne kompetencje. Często znaczącej poprawy wymaga np. internacjonalizacja procesów zaopatrzenia i dystrybucji. Była przynależność firmy DRICON do dzisiejszego banku Commerzbank, a tym samym dostęp do instytucji finansujących, wpływa szczególnie korzystnie na działalność firmy w zakresie finansowania przedsiębiorstw.

Formularz kontaktowy