PROFIL FIRMY

Specjalizacja w kluczowych dziedzinach

DRICON jest ukierunkowaną międzynarodowo firmą doradczą z wyraźną specjalizacją. Nasze usługi skupiają się na trzech polach kompetencji, do których należą internacjonalizacja, restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz fuzje i przejęcia. Do naszych klientów należy najwyższa kadra zarządzająca oraz właściciele średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych branż przemysłu.

Pozostałe dziedziny naszej działalności oraz referencje

Szczególnym atutem DRICON jest połączenie doradztwa na etapie koncepcji oraz jej natychmiastowa realizacja. Nasi konsultanci pracują na całym świecie. Jesteśmy liderami rynku w zakresie projektów realizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspieramy firmy różnej wielkości, z różnych branż w przypadku ich ekspansji za granicę.

Komplementarne dziedziny doradztwa

INTERNACJONALIZACJA

Wspieramy firmy w prowadzeniu działalności w skali międzynarodowej. Przede wszystkim wspieramy klientów przy wkraczaniu na nowe rynki, a także pomagamy przy rozpoczęciu działalności produkcyjnej za granicą.

FUZJE I PRZEJĘCIA

Ekspansja międzynarodowa opiera się często na rozwoju zewnętrznym w postaci nabycia firmy lub współpracy z firmami w kraju docelowym. Projekty tego typu są przygotowane i realizowane przez naszych specjalistów z działu fuzji i przejęć.

Restrukturyzacja

Trzecim obszarem naszej działalności jest doradztwo firm w sytuacjach kryzysowych. Również tutaj znaczącą rolę odgrywają globalne kompetencje. Często znaczącej poprawy wymaga np. internacjonalizacja procesów zaopatrzenia i dystrybucji. Była przynależność firmy DRICON do dzisiejszego banku Commerzbank, a tym samym dostęp do instytucji finansujących, wpływa szczególnie korzystnie na działalność firmy w zakresie finansowania przedsiębiorstw.

MISJA

Głównym celem naszej działalności jest poprawa pozycji konkurencyjnej naszych klientów oraz wzrost wartości ich firm.

Nie ograniczamy się jedynie do analiz i zaleceń. W naszych działaniach jesteśmy konsekwentnie ukierunkowani na działalność biznesową. Opracowujemy strategie, przygotowujemy decyzje i przejmujemy odpowiedzialność za ich realizację. Głównym punktem jest aktywne działanie w najlepszym interesie naszych klientów. Dlatego też nazywamy siebie “Managing Consultants”.

HISTORIA

 • 1990

  ZAŁOŻENIE DRESDNER MANAGEMENT COSULT PRZEZ DRESDNER BANK AG

  Na początku lat dziewięćdziesiątych DRESDNER BANK AG rozszerzył swoje spektrum usług. Zostały założone spółki doradcze DMC Dresdner Management Consult GmbH jak i DOWC Dresdner Ost-West Consult GmbH. Celem obu spółek córek było doradztwo strategiczne dla tzw. Mittelstandu w obszarze internacjonalizacji w regionie Azji i Pacyfiku. Zarówno DMC jak DOWC były poprzednikiem dzisiejszej spółki DRICON AG.

 • 1991

  PIERWSZE PROJEKTY W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

  Wraz z otwarciem granic w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczęła się gospodarcza transformacja. Niemieckie przedsiębiorstwa dostrzegły szanse rozwoju jak i potencjał państw byłego bloku sowieckiego. Nasi doradcy rozpoczęli realizację pierwszych projektów m.in. w Polsce, Rumunii oraz na Węgrzech.

 • 1994

  WEJSCIE NA RYNEK AZJI – POWSTANIE BIUR W SHANGHAIU I SINGAPURZE

  W roku 1994 Grupa Dresnder Banku postanowiła wzmocnić swoją obecność na rynku azjatyckim, zakładając biura swoich spółek doradczych.

 • 1995

  PROJEKTY W AMERYCE PN. i AMERYCE PD.

  Rozwój międzynarodowy spółek doradczych Dresdner Banku nie zwalniał. Po zakończonych z sukcesem projektach w Azji, przyszedł czas na projekty realizowane dla klientem na rynku Ameryki Północnej jak i Ameryki Południowej.

 • 1996

  POŁĄCZENIE SIŁ

  Obie 100% spółki córki Dresdner Banku tzn. DMC oraz DOWC zostały połączone.

 • 1998

  ROZWÓJ KOMPETENCJI

  Pod koniec lat 90. miały miejsce pierwsze projekty związane z finansowaniem oraz restrukturyzacją.

 • 2000

  WYODRĘBNIENIE DMC ZE STRUKTUR DRESDNER BANK AG

  Pod koniec roku 2000 nastąpił wykup managerski (MBO) spółki DMC ze struktur koncernu Dresdner Bank AG.

 • 2001

  ZMIANA NAZWY I POWSTANIE DRICON MANAGING CONSULTANTS AG

  W tym roku miała miejsce zmiana nazwy spółki na DRICON Managing Consultants AG, która funkcjonuje do dziś.

 • 2002

  ROZWÓJ W OBSZARZE M&A

  Dzięki rozwojowi firmy i kompetencji rozszerzono zakres działalności o projekty z obszaru fuzji i przejęć.

 • 2005

  PONAD 300 SKUTECZNIE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

  Od początku działalności spółki z powodzeniem zrealizowaliśmy już ponad 300 projektów.

 • 2006

  POWSTANIE BIURA W WARSZAWIE – DRICON MANAGING CONSULTANTS SP. Z O.O.

  Dalszy rozwój firmy i ilość realizowanych projektów spowodowała otwarcie biura w Warszawie. Od tej chwili doświadczony zespół doradców pod kierownictwem Pana Grzegorza Wolskiego (Managing Partnera) realizuje operacyjnie projekty dla niemieckich i polskich przedsiębiorstw.

 • 2016

  10 LAT DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEGO BIURA

  W 2016 obchodziliśmy 10 lecie naszej działalności. W tym okresie z sukcesem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów na terenie całej Polski.

 • 2016

  10 LAT DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEGO BIURA

  W 2016 obchodziliśmy 10 lecie naszej działalności. W tym okresie z sukcesem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów na terenie całej Polski.

PRACA ZESPOŁOWA

Praca zespołowa

Rozwiązywanie złożonych problemów wymaga pracy zespołowej. Nasze zespoły projektowe tworzą doskonale wykwalifikowani konsultanci z różnych dziedzin. Ich dobór zależy bezpośrednio od charakteru zadania.

Razem jesteśmy lepsi

Liczebność zespołu zależy od powierzonego zadania. Z reguły składa się on z dwóch do pięciu konsultantów. Do współpracy zostają zaangażowani także pracownicy naszych klientów, co gwarantuje uzyskanie wyników, które byłyby nie do osiągnięcia pracując pojedynczo.

Kontakt osobisty jako podstawa

Podstawą naszego sukcesu jest osobiste doradztwo i wsparcie naszych klientów. Kierownicy projektów kontaktują się bezpośredniego z naszymi klientami podczas trwania określonych działań. Dążymy do stworzenia długotrwałych relacji z klientami i pozostajemy z nimi w kontakcie również po zakończeniu projektów.

Top Managing Consultants – doradzanie i wdrażanie

Opracowania doradcze proponowane przez DRICON są ściśle związane z ich realizacją. Oprócz wyjątkowych zdolności analitycznych, naszych konsultantów wyróżnia także przedsiębiorcze podejście do wykonywania zleconych zadań. Są oni gotowi na przejęcie odpowiedzialności i podejmowania strategicznych decyzji.

ZASADY DORADZTWA

Wspólne rozumienie wartości

DRICON wspiera firmy w różnych aspektach kierowania przedsiębiorstwem. Postrzegamy siebie jako zespół specjalistów, którzy potrafią dla jasno określonych zadań szybko i efektywnie osiągnąć zadowalające wyniki. Współpraca z naszymi klientami jest od pierwszego dnia określana według następujących zasad:

 • Poufność i dyskrecja są dla nas priorytetem.
 • Współpraca z naszymi klientami ma charakter długoterminowy.
 • Strategie i środki zaradcze tworzymy wspólnie z naszymi klientami. Poprzez ścisłą współpracę możemy zapewnić trwały efekt naszych działań.
 • Postawę do naszych zaleceń i sugestii zawsze stanowią sprawdzone informacje.
 • Nasze podejście doradcze łączy wiedzę naukową i doświadczenie praktyczne z kreatywnymi pomysłami.
 • Nasza praca zespołowa jest kształtowana wyraźną odpowiedzialnością i szacunkiem dla wkładu każdej pojedynczej osoby.
 • Jesteśmy zorientowani na cel i wyniki. Nasze działania prowadzą do skutecznej realizacji proponowanych rozwiązań i przynoszą wymierne rezultaty.
 • Ponosimy odpowiedzialność za wdrażanie naszych zaleceń.
 • Korzyści wynikające z podejmowanych działań zawsze przewyższają nakład naszej pracy.

Formularz kontaktowy